S svojim znanjem in iskušnjami vam lahko pomagamo

Računovodstvo

Vodenje podjetja je zahtevna naloga, ki zahteva širok spekter različnih znanj in spretnosti ter poznavanje razmer v podjetju in zunaj njega. ki zahteva širok spekter različnih znanj in spretnosti ter poznavanje razmer v podjetju in zunaj njega. Eno iz med znanj, ki je nujno potrebno pri uspešnem vodenju podjetja je zagotovo tudi znanje računovodstva in poznavanje različne zakonodaje. Pravočasne računovodske informacije in dobro poznavanje davčne zakonodaje lahko bistveno vplivata na marsikatero poslovno odločitev.

Vodenje računovodstva

za pravne osebe, samostojne podjetnike, društva ter pravne osebe javnega in zasebnega prava

 • knjigovodstvo, 
 • računovodstvo in računovodsko svetovanje,
 • splošno davčno svetovanje,
 • obračun DDV in poročanje,
 • obračunavanje plač ter drugih prejemkov in poročanje,
 • priprava kvartalnih poročil o poslovanju,
 • priprava mesečnih poročil za lastnike,
 • priprava podatkov za pridobitev bančnega kredita,
 • priprava letnega poročila,
 • pomoč pri inšpekcijskem pregledu,
 • izdelava različnih dodatnih poročil za AJPES, FURS, SURS in CURS,
 • izdelava zahtevnih poročil za lastnike v tujini,
 • izdelava računov in plačilni promet.

Davčno svetovanje

Pomagamo vam pri optimiziranju obdavčitve vašega poslovanja. Svetujemo in opozarjamo vas na možne davčne nepravilnosti pri posameznih poslovnih potezah. Na vašo željo tudi namesto vas komuniciramo z davčnimi organi ter vas zastopamo v davčnih postopkih.

Najpogosteje svetujemo na področju optimizacije:

 • davka od dohodka pravnih oseb (DDPO),
 • davka od dohodka iz dejavnosti,
 • davka na dodano vrednost (DDV),
 • davka na nepremičnine,
 • pri poslovanju s povezanimi osebami.

Izvajanje skrbnih pregledov

Izvedba skrbenga pregleda obsega analizo:

 • finančnih tveganj, na osnovi katerih vas lahko opozorimo na tveganja, katera bi lahko vplivala na bodoče poslovanje vašega podjetja,
 • analiza davčnih tveganj, na osnovi tovrstne analize lahko presodimo ali je podjetje v preteklosti pravilno obračunavalo in poravnavalo davčne obveznosti ter morebitna tveganja, ki iz tega izhajajo,
 • analiza poslovnih tveganj, ki obsega natančen pregled notranjih aktov podjetja, pogodb in potencialnih sodnih postopkov.

Vodja ekipe je univerzitetna diplomirana ekonomistka z nazivom pooblaščena revizorka, s strani Slovenskega inštituta za revizijo. Več letne izkušnje na področju vodenja računovodstva za pravne osebe, zasebnike in društva, izvajanja notranjih, zunanjih revizij  ter skrbnih pregledov so zagotovilo za kakovostno izvedbo storitev.

m V družbi Vodosil d.o.o. Laško

smo vedno zadovoljni, če vam lahko pomagamo. Če potrebujete kakršnokoli pomoč pri reševanju vašega problema, vam bomo z veseljem pomagali.