Z vami že od leta 1990

Francis turbine

PROFESIONALNE REŠITVE NA ENEM MESTU

Francis turbine pokrivajo področja lokacij s srednjimi padci in pretoki.

Izdelujemo jih v spiralni izvedbi s priključitvijo na cevovod ali v odprti izvedbi s postavitvijo v jašku, kar pride še zlasti v poštev pri adaptacijah starih objektov (mlini, žage, ...).

Uravnavanje pretoka Francis turbin se vrši z reguliranjem vodilnih lopatic. Hidravlična oblika turbinskih elementov je določena z laboratorijskimi preizkusi, kar zagotavlja visok izkoristek turbin. V okviru našega proizvodnega programa vam lahko ponudimo tudi Francis turbino, ki je vgrajena v sistem za oskrbo s pitno vodo.

Primer takšnega objekta

  • MHE Berovo v Republiki Makedoniji,

Turbino projektiramo za vsako lokacijo posebej, kar omogoča optimalno izkoriščanje vodnega potenciala.

Pelton turbine

Pelton turbine pokrivajo področja visokih padcev in majhnih pretokov.

Francis turbine

Francis turbine pokrivajo področja lokacij s srednjimi padci in pretoki.

Kaplan turbine

Kaplan turbine vgrajujemo na lokacijah z majhnimi padci in velikimi pretoki.

Hidromehanska oprema

Hidromehanska oprema zajema opremo na zajetju oziroma dovodnem sistemu male hidroelektrarne:

KDO SO NAŠI

Poslovni partnerji

m V družbi Vodosil d.o.o. Laško

smo vedno zadovoljni, če vam lahko pomagamo. Če potrebujete kakršnokoli pomoč pri reševanju vašega problema, vam bomo z veseljem pomagali.