Podjetje Vodosil iz Laškega je začelo s svojim poslovanjem leta 1990.
Naša glavna dejavnost temelji na izrabi obnovljivih virov energije.
Podjetje Vodosil iz Laškega je začelo s svojim poslovanjem leta 1990.
Naša glavna dejavnost temelji na izrabi obnovljivih virov energije.
Projektiranje

Projektiranje Zagotovljamo kakovostne projektantske storitve v vseh fazah izgradnje male hidroelektrarne. Predmet projektne obdelave so tako novi objekti kot tudi rekonstrukcije in revitalizacije že obstoječih.

Vodne turbine

Hidravlične oblike turbinskih elementov prostorsko modeliramo s pomočjo sodobne programske opreme, kar predstavlja rešitev za zagotavljanje visokega izkoristka. Turbine konstruiramo za vsako lokacijo posebej, s čimer dosežemo optimalno izkoriščanje vodnega potenciala.

Hidroelektrarne

Pelton turbine izdelujemo za področja visokih padcev in majhnih pretokov. Mogoča je izvedba s horizontalno gredjo (z eno, dvema ali s tremi šobami) ali z vertikalno gredjo, ki je lahko opremljena z dvema do šestimi šobami.

Hidromehanska oprema

Hidromehanska oprema zajema opremo na zajetju oziroma dovodnem sistemu male hidroelektrarne.

Pelton turbine

Pelton turbine pokrivajo področja visokih padcev in majhnih pretokov.

Francis turbine

Francis turbine pokrivajo področja lokacij s srednjimi padci in pretoki.

Kaplan turbine

Kaplan turbine vgrajujemo na lokacijah z majhnimi padci in velikimi pretoki.

Hidromehanska oprema

Hidromehanska oprema zajema opremo na zajetju oziroma dovodnem sistemu male hidroelektrarne:

Osredotočamo se
na inženiring, proizvodnjo in dobavo elektro-strojne opreme za potrebe izgradnje malih hidroelektrarn (MHE).

Bodočim investitorjem lahko ponudimo več možnosti sodelovanja z nami. Ponudimo vam lahko vse elemente procesa od začetne zasnove, do končne predaje MHE in usposabljanja za upravljanje z objektom po sistemu „ključ v roke“, posamezne procese kot so:

  • izdelava projektne dokumenacije,
  • pomoč pri pridobivanju ustreznih dovoljenj in soglasij,
  • dobavo posameznih elementov elektro – strojne opreme,
  • projektiranje hidromehanske opreme,
  • dobavo posameznih delov hidromehanske opreme,
  • dobavo zaščitne opreme turbin,
  • poleg gradnje novih se ukvarjamo tudi z vzdrževanjem in obnovo že delujočih objektov.

KDO SO NAŠI

Poslovni partnerji

m V družbi Vodosil d.o.o. Laško

smo vedno zadovoljni, če vam lahko pomagamo. Če potrebujete kakršnokoli pomoč pri reševanju vašega problema, vam bomo z veseljem pomagali.